Versie: maart 2023
Laatste update: april 2024

Inleiding
Thuiszorg Totaal (hierna te noemen “wij”, “ons” of “onze”) respecteert de privacy van haar cliënten en de gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring lees je hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens die we verzamelen via onze website: www.thuiszorgtotaal.nl.

Deze verklaring geldt voor alle persoonlijke informatie die we verzamelen tijdens jouw interacties met onze website, zoals bij het aanvragen van informatie, het inschrijven voor onze diensten, of tijdens het normaal gebruik van onze website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens, waaronder:

Contactgegevens: zoals je naam, adres, telefoonnummer, en e-mailadres.
Gezondheidsgegevens: voor zover die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening.
Gebruiksgegevens van de website: zoals IP-adressen, soorten browsers, en tijdstippen van toegang.
Overige gegevens die je actief verstrekt: bijvoorbeeld via correspondentie en telefonisch contact.
Hoe gebruiken wij deze gegevens?
Je persoonsgegevens worden voor de volgende doelen gebruikt:

Om onze diensten aan jou te kunnen leveren.
Om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten.
Voor de verbetering van onze website en dienstverlening.
Voor marketingdoeleinden, indien je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.
Met wie delen wij deze gegevens?
We delen jouw gegevens met de volgende derden:

Zorgverleners: die betrokken zijn bij jouw zorg.
IT-dienstverleners: die ons helpen bij het beheer van onze IT-infrastructuur.
Juridische instanties: indien dit wettelijk verplicht is.
Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden.

Jouw rechten
Als betrokkene heb je recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens en heb je het recht om gegevensoverdraagbaarheid aan te vragen. Voor al deze verzoeken kun je contact met ons opnemen via: [Vul contactgegevens in].

Beveiliging
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via arnhem@thuiszorgtotaal.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren je regelmatig deze verklaring te bekijken zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over onze privacyverklaring of informatie wenst over jouw rechten en de manier waarop wij met je gegevens omgaan, kun je contact met ons opnemen via: arnhem@thuiszorgtotaal.nl.